EKİBİMİZ
Mehmet Mert Aras Ortak Avukat, Marka Vekili, Patent Vekili Ankara Barosu mmaras@inanaras.com
Eğitim
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi (2009)
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2013 - Üstün Başarı Bursu)
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü (Yüksek Lisans, devam ediyor)
Yabancı Diller
İngilizce
Üyelikler
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği
Özgeçmiş
Mehmet Mert Aras ilk ve orta öğretimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında dereceyle mezun olmuştur. Üniversite öğrenimi süresince, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi önemli kurumlarda ve uluslararası hukuki danışmanlık hizmeti veren bir hukuk bürosunda staj yapmıştır. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul’a yerleşen Mehmet Mert Aras, İstanbul’un önde gelen hukuk bürolarından birinde çalışmış olup; birleşme ve devralmalar üzerine yoğunlaşmış, Türkiye ekonomisinde önemli etkiye sahip birçok ulusal ve uluslararası şirkete hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

Bu çalışmaların ardından, Mehmet Mert Aras, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Ticaret Hukuku Tezli Yüksek Lisans eğitimine kabul edilmiş; şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve deniz hukuku alanlarında yoğun araştırmalar yaparak uzmanlık kazanmıştır. Mehmet Mert Aras, yüksek lisans eğitimini müteakip, Ankara’da çalışma hayatına devam etmiş; bu süre içerisinde uluslararası ticari tahkim ve uluslararası yatırım tahkimi başta olmak üzere, uyuşmazlık çözümü, ticaret hukuku, iş hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Aynı zamanda marka vekili ve patent vekili de olan Mehmet Mert Aras, 2017 yılında ortağı Fehmi Can İnan ile İnan & Aras Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.